1. Rekisterinpitäjä ja Yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä Forever You -verkkokauppa (jäljempänä ”me”, ”meidän” tai ”Forever You”) on vastuussa asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojauksesta. Rekisterinpitäjä on se taho, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Yhteystiedot:

 • Nimi: Forever You (Oy SBN Nordic Ab, 3205133-9)
 • Osoite: Aleksis Kiven katu 22, 00500 Helsinki
 • Sähköposti: support@foreveryou.fi

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä yllä mainittuihin yhteystietoihin. 1. Henkilötiedot ja niiden kerääminen

Forever You -verkkokauppa kerää asiakkailtaan erilaisia henkilötietoja, joiden avulla parannamme palvelujamme ja varmistamme asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamisen. Henkilötietojen kerääminen perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen, sopimuksen täyttämiseen tai lailliseen etuun. Tässä osiossa käsittelemme erilaisia henkilötietoja ja tapoja, joilla ne kerätään.


2.1 Verkkokauppa ja asiakastili


Keräämme perustiedot, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitteen ja muut yhteystiedot asiakkaan luodessa tilin verkkokauppaamme tai tehdessä tilauksia.


2.2 Maksutapahtumat ja maksupalveluntarjoajat


Maksutapahtumien yhteydessä keräämme tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus sekä tiedot tilauksesta. Käytämme myös kolmansien osapuolten maksupalveluntarjoajia, kuten Paytrail, joiden kanssa jaamme tarvittavat tiedot maksutapahtuman suorittamiseksi.


2.3 Evästeet ja verkkoseuranta


Verkkokaupassamme käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, palvelun optimointiin ja kohdennetun mainonnan toteuttamiseen.


2.4 Youtube


Sivustollamme käytetään YouTube-ohjelmointirajapintaa relevanttien videoiden listaamiseksi, ja upotamme videot YouTube-toiminnon avulla.


2.5 Sosiaalisen median alustat


Käytämme sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook ja Instagram, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa ja mainontaamme. Käyttäjän vuorovaikutus näillä alustoilla voi johtaa tietojen keräämiseen.


2.6 Uutiskirje


Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä keräämme sähköpostiosoitteet uutiskirjeiden lähettämiseksi.


2.7 Yhteydenotot ja palaute


Asiakkaiden yhteydenotot ja palaute voivat sisältää henkilötietoja, joita käytetään palvelun parantamiseksi ja asiakassuhteiden hoitamiseksi.


Kerättyjä tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja kohdennettuun mainontaan. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä jaeta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta, paitsi lainsäädännön sallimissa tai vaatimissa rajoissa. 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään useista syistä, ja niiden käsittelylle on olemassa selkeät oikeusperusteet. Tässä osiossa selvennämme, miksi ja millä perusteella Forever You -verkkokauppa käsittelee henkilötietoja.


3.1 Palvelun toteuttaminen ja sopimuksen täyttäminen


Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti palvelujen tarjoamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen sekä mahdollisten reklamaatioiden käsittelyyn. Oikeusperusteena näille käsittelyille on sopimuksen täyttäminen asiakkaan kanssa.


3.2 Suostumus


Joissain tapauksissa, kuten markkinointiviestinnässä, henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.


3.3 Laillinen etu


Jotkut henkilötietojen käsittelyt perustuvat Forever You -verkkokaupan lailliseen etuun. Esimerkiksi, verkkokaupan toiminnan kehittäminen ja analytiikka voivat perustua lailliseen etuun asiakassuhteen aikana.


3.4 Lainsäädännön vaatimukset


Joissain tapauksissa lainsäädäntö vaatii henkilötietojen käsittelyä, kuten kirjanpitolaki, joka edellyttää tiettyjen tietojen säilyttämistä määrätyn ajan.


3.5 Markkinointi ja viestintä


Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, käytetään myös markkinointiviestintään, uutiskirjeiden lähettämiseen ja kohdennetun mainonnan toteuttamiseen, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksen.


Henkilötietojen käsittely perustuu aina selkeään oikeusperusteeseen, kuten suostumukseen, sopimuksen täyttämiseen, lailliseen etuun tai lainsäädännön vaatimuksiin. 1. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämiseen liittyvät käytännöt ovat oleellinen osa tietosuojakäytäntöjämme. Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka kauan Forever You -verkkokauppa säilyttää keräämiään henkilötietoja.


4.1 Säilytysaikojen määrittely


Henkilötietojen säilytysajat määritellään käyttötarkoituksen, lainsäädännön vaatimusten ja tietotyypin perusteella. Pyrimme säilyttämään henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeellista palvelun tarjoamiseksi tai lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.


4.2 Sopimukselliset ja lakisääteiset säilytysajat


Sopimukseen perustuvat tiedot, kuten tilaustiedot, säilytetään niin kauan kuin sopimussuhde on voimassa, ja sen jälkeen niin kauan kuin laki vaatii. Esimerkiksi kirjanpitolaki määrittelee, että kirjanpitotiedot on säilytettävä vähintään seitsemän vuotta.


4.3 Markkinointitiedot


Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa markkinointiviestintään, säilytämme hänen yhteystietonsa niin kauan, kunnes hän peruuttaa suostumuksensa tai pyytää tietojensa poistamista. Suostumuksen peruuttaminen tai tietojen poistopyyntö ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.


4.4 Poistaminen ja anonymisointi


Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne poistetaan tai anonymisoidaan turvallisesti, niin että yksittäistä henkilöä ei voi enää tunnistaa tiedoista.


4.5 Asiakkaan oikeudet


Asiakkaalla on oikeus pyytää pääsyä omiin tietoihinsa ja saada vahvistus siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan. Hänellä on myös oikeus vaatia virheellisten, epätäydellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. 


Kaikkien säilytettävien tietojen käsittelyssä noudatetaan tiukkoja turvallisuusstandardeja, ja tietoja käsitellään aina voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 1. Oikeudet ja valinnat

Tässä osiossa kuvataan rekisteröidyn oikeudet suhteessa henkilötietojen käsittelyyn Forever You -verkkokaupassa ja miten näitä oikeuksia voidaan käyttää.


5.1 Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada kopio rekisterissä olevista henkilötiedoistaan.


5.2 Oikeus oikaista tiedot


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, epätäydellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista.


5.3 Oikeus tietojen poistamiseen


Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, esimerkiksi jos henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.


5.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen


Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa, kuten silloin kun rekisteröity odottaa yhtiön vastausta tietojen oikaisua tai poistamista koskevaan pyyntöön.


5.5 Oikeus vastustaa käsittelyä


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos yhtiö käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.


5.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot järjestelmällisessä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sopimuksen ehtojen mukaisesti.


5.7 Oikeus peruuttaa suostumus


Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.


5.8 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on rikottu henkilötietojen käsittelyssä, hänellä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.


5.9 Oikeuksien käyttäminen


Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Forever You -verkkokaupan yhteystietoihin kohdassa 1 esitetyllä tavalla. Pyynnössä tulee olla riittävästi tietoja henkilöllisyyden varmistamiseksi. 1. Oikaisu- ja poisto-oikeus

Tässä osiossa selvennetään, miten rekisteröidyt voivat korjata tai poistaa henkilötietojaan Forever You -verkkokaupasta.


6.1 Oikaisuoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan ilman aiheetonta viivytystä häntä itseään koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, mukaan lukien antamalla lisäselvitys.


6.2 Poisto-oikeus


Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. Esimerkiksi, jos tiedot ovat olleet virheellisiä, tai niiden käsittely ei ole lainmukaista, tai kun rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.


6.3 Oikaisu- ja poisto-oikeuden toteuttaminen


Oikaisu- ja poisto-oikeuden käyttämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Forever You -verkkokaupan yhteystietoihin kohdassa 1 esitetyllä tavalla. Rekisteröity voi tehdä pyynnön henkilötietojensa oikaisemiseksi tai poistamiseksi milloin tahansa, ja Forever You -verkkokauppa käsittelee pyynnöt lain asettamissa puitteissa ja määräajoissa.


Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön toteuttamista. 1. Forever you -jäsenyys

Tässä osiossa käydään läpi Forever You -jäsenyyden vaatimukset, ehdot ja siihen liittyvä henkilötietojen käsittely.


7.1 Jäsenyyden vaatimukset


Forever You -jäseneksi liittyminen edellyttää asiakkaalta rekisteröitymistä, johon kuuluu perustietojen, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, ja mahdollisesti myös puhelinnumeron antaminen. Jäseneksi liittyminen saattaa vaatia myös ikärajan täyttämistä ja suostumusta jäsenyysehtoihin ja tietosuojakäytäntöön.


7.2 Jäsenyyden ehdot


Jäsenyyden ehdot sisältävät tietoa jäsenyyden kestosta, jäsenetuuksista ja jäsenen oikeuksista ja velvollisuuksista. Jäsenyyden ehdot tulee hyväksyä liittymisen yhteydessä. Ehdot voivat sisältää tietoa mahdollisista jäsenmaksuista tai muista jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja vastuista.


7.3 Henkilötietojen käsittely


Forever You -jäsenyyden yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja yksityisyydensuojakäytäntöjen mukaisesti. Henkilötietoja käytetään jäsenyyden hallinnointiin, jäsenetujen tarjoamiseen ja jäsenille suunnattuun markkinointiviestintään, ellei jäsen ole kieltänyt markkinointiviestintää.


7.4 Oikeudet ja valinnat


Jäsenillä on oikeus tarkastaa, korjata tai poistaa heidän henkilötietojaan. He voivat myös rajoittaa tietojensa käsittelyä tai vastustaa sitä. Jäsenillä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.


7.5 Yhteystiedot


Jäsenillä on oikeus saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä ottamalla yhteyttä Forever You -verkkokauppaan, käyttäen kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja. 1. Maksupalveluntarjoajat ja maksutavat

Tässä osiossa käsitellään maksupalveluntarjoajien käyttöä ja sitä, millaisia tietoja siirretään maksupalveluntarjoajille maksutapahtuman yhteydessä.


8.1 Maksupalveluntarjoajien käyttö


Forever You -verkkokauppa tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden käyttää eri maksupalveluntarjoajien palveluita, kuten Paytrail. Nämä palveluntarjoajat mahdollistavat erilaiset maksutavat, kuten maksukortilla, tilisiirrolla tai laskulla maksamisen tai maksun jakamisen useampaan erään.


8.2 Siirrettävät tiedot


Kun asiakas valitsee maksutavaksi kolmannen osapuolen maksupalvelun, siirretään tarvittavat henkilötiedot maksupalveluntarjoajalle. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja henkilötunnus sekä tiedot tilauksesta. Tiedonsiirron oikeusperustana on sopimuksen täyttäminen.


8.3 Tietojen käsittely


Maksupalveluntarjoajat käsittelevät asiakkaiden henkilötietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Asiakkaiden on suositeltavaa tutustua näihin käytäntöihin maksutavan valitsemisen yhteydessä. Esimerkiksi Paytrailin tietosuojakäytännöt ovat luettavissa heidän verkkosivuillaan osoitteessa paytrail.fi.


8.4 Asiakkaan oikeudet ja valinnat


Asiakkailla on oikeus pyytää pääsyä heidän henkilötietoihinsa, korjata tai poistaa henkilötietoja, rajoittaa käsittelyä sekä vastustaa käsittelyä. Asiakkailla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos he katsovat, että heidän henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti. 1. Kolmansien osapuolten käsittely

Tässä osiossa käsitellään sitä, millä edellytyksillä ja miksi henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille.


9.1 Tietojen luovuttaminen


Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille erityisissä tilanteissa ja lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi silloin, kun se on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi tai kun Forever You -verkkokauppa on lain mukaan velvoitettu luovuttamaan tietoja.


9.2 Tietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille erilaisten tarkoitusten vuoksi. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi maksupalveluntarjoajille maksutapahtumien yhteydessä, kuten Paytrailille, tai markkinointikumppaneille asiakasviestintää ja mainontaa varten.


9.3 Suojatoimenpiteet


Kun henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, Forever You -verkkokauppa varmistaa, että kolmannet osapuolet noudattavat asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä ja suojaavat henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, käytöltä, hävittämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä.


9.4 Asiakkaan oikeudet


Asiakkailla on oikeus pyytää pääsyä heidän henkilötietoihinsa, oikaista virheellisiä tietoja, poistaa henkilötietoja, rajoittaa tietojen käsittelyä, vastustaa tietojen käsittelyä ja siirtää tietoja järjestelmästä toiseen. Asiakkaat voivat myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos he katsovat, että heidän tietojaan on käsitelty lainvastaisesti. 1. Youtube

Tässä osiossa kuvataan, kuinka ja miksi kolmannen osapuolen palveluja, kuten YouTubea, käytetään Forever You -verkkokaupan sivustolla.


10.1 Youtuben käyttö


Forever You -verkkokauppa käyttää YouTube-ohjelmointirajapintaa relevanttien videoiden listaamiseksi sivustolla. YouTube-videot upotetaan sivustolle Youtuben toiminnon avulla, mikä mahdollistaa käyttäjille videoiden katsomisen suoraan verkkokaupan sivuilta.


10.2 Henkilötietojen käsittely


Käyttäjien henkilötietoja voidaan käsitellä heidän käyttäessään Youtube-upotettuja videoita verkkokaupan sivustolla. Henkilötietojen käsittely riippuu käyttäjien Youtuben ja Googlen asetuksista sekä heidän käyttäytymisestään videopalvelussa.


10.3 Tietosuojakäytäntö ja palveluehdot


Käyttäjien tulee tutustua YouTube palveluehtoihin ja Googlen yksityisyydensuojakäytäntöihin, jotka ovat saatavilla Youtuben ja Googlen verkkosivustoilla, kun he käyttävät YouTube-upotettuja videoita verkkokaupan sivustolla. Nämä dokumentit sisältävät tärkeitä tietoja henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjien oikeuksista.


10.4 Käyttäjien valinnat ja oikeudet


Käyttäjillä on oikeus hallita henkilötietojensa käsittelyä Youtuben ja Googlen palveluissa. He voivat tehdä tämän muokkaamalla asetuksiaan näiden palveluiden kautta ja noudattamalla näiden palveluntarjoajien ohjeita henkilötietojen hallinnasta. 1. Riskien hallinta

Tässä osiossa kerrotaan, mitä toimenpiteitä Forever You -verkkokauppa on toteuttanut henkilötietojen suojaamiseksi ja riskien hallitsemiseksi.


11.1 Tietoturvakäytännöt


Forever You on sitoutunut suojaamaan käyttäjien henkilötietoja. Olemme toteuttaneet useita tietoturvakäytäntöjä ja -toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsyltä, käytöltä, julkistamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta.


11.2 Salasanasuojattu pääsy


Pääsy henkilötietoihin on suojattu salasanoilla, ja vain valtuutetulla henkilöstöllä on pääsy näihin tietoihin. Käyttäjien tulee myös suojata omat käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti.


11.3 Salaus


Henkilötiedot salataan, kun ne siirretään verkon yli, ja myös tallennettuina tietoina, mikä lisää tietoturvaa.


11.4 Tietoturvaloukkausten ilmoittaminen


Mikäli havaitsemme tietoturvaloukkauksen, joka voi vaarantaa henkilötietojesi turvallisuuden, ilmoitamme siitä viipymättä asianomaisille viranomaisille ja vaarantuneille henkilöille, kuten lainsäädäntö edellyttää.


11.5 Säännölliset tarkastukset ja päivitykset


Tietoturvakäytäntöjemme ja -toimenpiteidemme tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti, ja ne päivitetään tarpeen mukaan uusimpien standardien mukaisesti.


11.6 Koulutus


Henkilökuntaamme koulutetaan säännöllisesti tietoturva-asioissa, ja heitä ohjeistetaan noudattamaan parhaita käytäntöjä tietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä.


11.7 Käyttäjien vastuu


Käyttäjillä on myös vastuu omien tietojensa turvaamisesta. Kehotamme käyttäjiä olemaan tarkkoina ja varovaisia jakamissaan tiedoissa ja käyttämään vahvoja salasanoja sekä päivittämään salasanansa säännöllisesti. 1. Muut ehdot ja käytännöt

Tässä osiossa esitetään viittaukset muihin ehtoihin ja käytäntöihin, jotka voivat olla sovellettavissa Forever You -verkkokaupan käyttäjiin.


12.1 Palveluehdot


Käyttäjien tulee noudattaa myös verkkokaupan palveluehtoja, jotka määrittelevät palvelun käytön säännöt ja rajoitukset. Palveluehtoihin voi tutustua verkkokaupan verkkosivuilla.


12.2 Kolmansien osapuolten ehdot


Joissain tapauksissa, kuten kolmansien osapuolten maksupalveluiden tai muiden palveluiden käytössä, käyttäjä voi olla sidottu näiden palveluntarjoajien ehtoihin ja käytäntöihin. Kehotamme käyttäjiä tutustumaan näihin ehtoihin ja käytäntöihin huolellisesti.


12.3 YouTuben palveluehdot ja Googlen yksityisyydensuojakäytännöt


Kun käytetään YouTuben palveluja sivustollamme, käyttäjien tulee ottaa huomioon YouTuben palveluehdot ja Googlen yksityisyydensuojakäytännöt. Käyttäjiä kehotetaan tutustumaan näihin dokumentteihin ennen palvelun käyttöä.


12.4 Muutokset ehtoihin ja käytäntöihin


Forever You pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja käytäntöihin. Muutoksista ilmoitetaan käyttäjille verkkokaupan sivustolla, ja käyttäjien jatkuvaa palvelun käyttöä pidetään muutettujen ehtojen ja käytäntöjen hyväksymisenä.


12.5 Yhteystiedot


Jos käyttäjillä on kysymyksiä näihin ehtoihin ja käytäntöihin liittyen, he voivat ottaa yhteyttä Forever You:n asiakaspalveluun.


Huomioithan, että kaikki edellä mainitut käytännöt ja ehdot ovat sitovia, ja niiden rikkomiseen liittyy seuraamuksia. Käyttäjiä kehotetaan olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme, jos heillä on epäselvyyksiä tai kysymyksiä näihin liittyen. 1. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tässä osiossa kuvataan, miten käyttäjiä informoidaan mahdollisista muutoksista Forever You -verkkokaupan tietosuojakäytäntöön.


13.1 Ilmoitus muutoksista


Jos teemme muutoksia tietosuojakäytäntöömme, ilmoitamme siitä käyttäjille selkeästi ja näkyvästi verkkokauppamme sivuilla. Pyrimme myös informoimaan käyttäjiä sähköpostitse, jos se on mahdollista ja asianmukaista, erityisesti jos muutokset ovat merkittäviä.


13.2 Muutosten voimaantulo


Muutokset tulevat voimaan heti, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojakäytännön, ellei käytännössä toisin mainita. Käyttäjien jatkuvaa palvelun käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen katsotaan muutettujen käytäntöjen hyväksymiseksi.


13.3 Tarkistuspäivämäärä


Jokaiseen tietosuojakäytäntöön sisältyy päivämäärä, jolloin se on viimeksi päivitetty. Käyttäjiä kehotetaan säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytäntö mahdollisten muutosten varalta.


13.4 Yhteydenotto


Mikäli käyttäjillä on kysymyksiä tietosuojakäytännön muutoksiin liittyen tai he haluavat antaa palautetta, he voivat ottaa yhteyttä Forever You:n asiakaspalveluun. 1. Oikeudelliset vaatimukset

Tässä osiossa selvennetään, kuinka Forever You -verkkokauppa noudattaa soveltuvia oikeudellisia vaatimuksia ja lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.


14.1 Lainsäädännön noudattaminen


Forever You sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä henkilötietojen käsittelyssä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR).


14.2 Rekisteröidyn oikeudet


Kunnioitamme rekisteröidyn oikeuksia, kuten oikeutta tietosuojaan, oikeutta saada pääsy tietoihin, oikeutta oikaista tietoja, ja oikeutta tietojen poistamiseen. Käsittelemme kaikki pyynnöt lainmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä.


14.3 Viranomaisten yhteistyö


Yhteistyössä viranomaisten kanssa, Forever You vastaa kaikkiin laillisiin pyyntöihin ja tutkimuksiin henkilötietojen käyttöön liittyen. Teemme tämän varmistaaksemme, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista ja avointa.


14.4 Oikeudelliset vaatimukset ja vastuut


Pidätämme oikeuden käsitellä henkilötietoja, mikäli se on välttämätöntä Forever You:n laillisten oikeuksien toteuttamiseksi tai puolustamiseksi, tai jos se on tarpeen muiden oikeudellisten vaatimusten ja velvoitteiden täyttämiseksi.


14.5 Yhteydenotto


Mikäli asiakkailla tai rekisteröidyillä on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen oikeudellisiin vaatimuksiin tai niiden noudattamiseen, he voivat ottaa yhteyttä Forever You:n asiakaspalveluun.


Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 2.10.2023.